Grants

"Magyar szellemi alkotások haza és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása " - "Support of the patent protection of Hungarian intellectual property domestically and abroad"

"Magyar szellemi alkotások haza és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása "

"Patronreaktor áramlásos üzemű laboratóriumi hidrogénező berendezéshez c. PCT fázisaira vonatkozó szabadalmi teljesítések költségeinek finanszírozása”

"Elektróda nagy differenciális nyomáskülönbséggel üzemelő elektrokémiai cellához, eljárás az elektróda előállítására, és elektrokémiai cella az elektróda alkalmazására c. indiai és japán nemzeti bejelentések szabadalmaztatási költségek finanszírozására”

"Elektróda nagy differenciális nyomáskülönbséggel üzemelő elektrokémiai cellához, eljárás az elektróda előállítására, és elektrokémiai cella az elektróda alkalmazására c. európai hatályosítás költségeinek finanszírozása (1)”

"Elektróda nagy differenciális nyomáskülönbséggel üzemelő elektrokémiai cellához, eljárás az elektróda előállítására, és elektrokémiai cella az elektróda alkalmazására c. PCT fázisaira vonatkozó szabadalmi fenntartási költségeinek finanszírozása (2)”

Új, Innovatív méretnövelt mikrofluidikai reaktorok fejlesztése - Development of new, innovative, scale-up microfluidic reactors

The project is supported by the National Development Agency under the New Hungary Development Plan (contract number: KMOP-1.1.4-09-2010-0145)

Projekt neve:

Új, Innovatív méretnövelt mikrofluidikai reaktorok fejlesztése

Azonosító szám: KMOP-1.1.4-09-2010-0145

Name of the Project

Development of new, innovative, scale-up microfluidic reactors

Contract number: KMOP-1.1.4-09-2010-0145

Projekt leírása

A projektjavaslat célkitőzésének megfogalmazása:

A fejlesztési projektben a korábbi, világsikerű technológiára alapozva új berendezések kifejlesztését tűztük ki célul, amelyek célja, hogy cég által generált új piaci igényeket kielégítse, és további új piacokat generáljon. Ezek a veszélyes és mérgező folyadék ill. gázalapú heterogén reakciók biztonságos kivitelezésére készülékcsaláddá kívánja bővíteni az in situ reaktív ágenst generáló átáramlásos csatornareaktorok elvét, többek között ózonizáló, formilező, hidroformilező reaktorokra stb. (ózon, szén-monoxid, ill. szén-monoxid és hidrogén együttes generálásával). A ThalesNano Zrt. stratégiai célja, hogy az új készülékcsaláddal nagyobb piaci lefedettséget érjen el a stratégiai kémiai iparágakban (gyógyszer-, agro-, petrolkémia stb.).

Áramlásos kémiát ill. reaktorokat említő publikációk száma az elmúlt 5 évben megötszöröződött és mára éves szinten több százat jelent. Ez a tendencia nagyban köszönhető a ThalesNano-nak és eközben létrejött egy új piaci igény a 2. generációs termékekre mind a méretnövelésben, mind a kémiai laboratóriumi gyakorlatban.

A projekt célkitőzése 3 új reaktor létrehozása, amely új piaci szegmenset (rést) céloz meg:

1. Kisüzemi méretű folyamatos kísérleti reaktor

2. Magas hőmérsékletű gázfázisú vákuumos folyamatos átáramlásos reaktor

3. Új generációs folyamatos átáramlásos gáz reaktor

A projekt tárgya, tevékenységei (K+F tevékenység)

A projekt végrehajtása során többirányú fejlesztési tevékenységet hajtunk végre, aminek során jelentős új, innovatív tudást, újítást és know-how-t építünk be, mind hardware, mind pedig software szinten (pl. „beszéd alapú kommunikáció). A készülékek innovatív, moduláris felépítése sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé és a még meglevő piaci rést foglalja el. Ezzel párhuzamosan a saját kémiai kutatóbázison végrehajtott és akadémiára kihelyezett K+F tevékenység eredményeként új kémiai alkalmazások nyílnak meg (pl. a Nobel-díjas Richard Schrock személyes közreműködésével indított olefin metatézis kémia irány), amelyek együttesen piaci előnyt jelentenek a vállalatnak.

Marketing rövid összefoglalása: A pályázat eredményeként létrehozott új termékeket először egyetemi és ipari partnereinkkel ismertetjük meg, amelyek a beta-tesztelést is elvégzik. Eközben a készülékeket és a kifejlesztett új alkalmazásokat tudományos konferenciákon/kiállításokon mutatjuk be, továbbá a világméretű viszonteladói (disztributori) hálózatunkon át ismertetjük meg az iparággal. Ennek kiegészítésére on-site trainingeket tartunk az iparág jelentős vállalatainál valamint a webmarketing eszközeit is használva internetes workshopokat (webinar) is szervezünk az új termék/technológia bevezetésére.

Üzleti hasznosítás: Az Egyetemi és ipari partnereinken át történő beta-tesztelést követően a terméket véglegesítjük és egyedi, ill. sorozatgyártásban értékesítjük. A piaci penetráció várhatóan a piacra vitelt követő 1-3 év alatt történik meg, ami várhatóan 100-300M Ft/év bevételt eredményez.

Kedvezményezett neve és elérhetősége

ThalesNano Zrt.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel: +361-8808-500
Fax: +361-8808-501
E-mail: info@thalesnano.com
Honlap: http://www.thalesnano.com/

ThalesNano, Inc.
Headquarters: Záhony u. 7., Budapest, Hungary, H-1031
Tel: +361-8808-500
Fax: +361-8808-501
E-mail: info@thalesnano.com
web: http://www.thalesnano.com/

Támogató szervezet, Irányító Hatóság neve és elérhetősége

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
Honlap: http://www.nfu.hu/

National Development Agency (NFÜ)

Headquarters: Wesselényi u. 20-22., Budapest, Hungary, H-1077
Mailing address: PO Box 332. Budapest, Hungary, H-1393
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Information: +36 40 638-638 (474-9180)
web: http://www.nfu.hu/

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045526
Adószám: 13806789-2-41
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684. (csomagok: 1864 Budapest, Rb.: 684.)

Honlap: http://magzrt.hu/

MAG – Hungarian Economic Development Centre Ltd.
Headquarters: Váci út 83., Budapest, Hungary, H-1139
Company Registration #: Cg. 01-10-045526
VAT #: 13806789-2-41
Mailing address: PO Box 684. Budapest, Hungary, H-1539 (Parcels: Rb.: 684. Budapest, Hungary, H-1864)

web: http://magzrt.hu/

Amerikai és németországi értékesítés növelésére irányuló nemzetközi marketing kampány a ThalesNano Zrt-nél

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az amerikai és németországi piacokon történő értékesítés növelése, így a megvalósítás során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: külföldi kiállításokon való részvétel, piacra jutást támogatásaként marketing eszköz, marketinghirdetés, piackutatás elkészítése, valamint utazási költség.

Kedvezményezett neve: ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt.

Projekt címe: Amerikai és németországi értékesítés növelésére irányuló nemzetközi marketing kampány a ThalesNano Zrt-nél

Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-14-2014-00071

Szerződött támogatás összege: 5.959.915 Ft

Támogatás mértéke: 50 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.11.30.