Grants (Pályázatok – HU)

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.2.1-15-2017-00041 pályázat keretében 862 833 948 Ft uniós támogatást elnyert ThalesNano Zrt. egy olyan berendezést fejlesztett ki, amely a világ vezető kutatóintézeteinek segítségére lehet.

A megújuló energiaforrások kiaknázását célzó technológiák elterjedésének gátat szab azok erőszakossága (pl. napelemek esetén a napszakok váltakozása), illetve, hogy a villamos energia tárolása egyelőre nem sikerült általánosan kielégítő megoldást találni. Az időszakosan megtermelt többletenergia kémiai tárolása egy, az ipari folyamatokba könnyen integrálható megoldást kínál. Az elektrokémiai tüzelőanyag-gyártáson alapuló eljárások egy lépésben képesek az adott helyen és időben megtermelt többletenergiát nagy energiájú vegyületekké alakítani, amelyek később és akár más helyszínen felhasználhatóak. Ilyen tüzelőanyag/vegyipari alapanyag a hidrogén (H2), az elektrokémiai vízbontás eredményeképpen) vagy a metán, etilén, vagy szintézisgáz (CH4, C2H4, CO/H2 elektrokémiai szén-dioxid-redukció során). A fenti folyamat megvalósításához olyan berendezésekre (elektrolizáló cellákra) van szükség, melyek képesek folyamatosan, nagy mennyiségekkel, és nagy hatékonysággal üzemelni.

A projekt első eredménye, hogy könnyen hozzáférhető és olcsó alapanyagokból, olyan összetett elektródokat állítottunk elő, melyek felhasználhatóak a szén-dioxid elektrokémiai redukciója vagy a vízbontás során, és a korábbiakat meghaladó kémiai és energiahatékonysággal, valamint szelektivitással működnek. A következő lépésben mind a hidrogén-fejlesztés, mind a szén-dioxid-átalakítás végrehajtására elektrokémiai cellákat fejlesztettünk, amelyekben a kifejlesztett katalizátorokat alkalmaztuk. A cellakötegen kívül rendszert is építettünk a cella köré, mindazon üzemegyensúlyi komponensekkel amelyek szükségesek a cellaköteg biztonságos és alapos tesztelésléhez. Az így kapott kisüzemi reaktorok már önmagukban is jelentős piaci érdeklődésre tartanak számot (a laboratóriumi hidrogéntermelés terén), másrészt továbbá alapját képezik a későbbi nagyipari skálára történő méretnövelésnek is. A projektben számos új műszaki megoldás született, amelyekre a partnerek két darab közös nemzetközi (PCT) szabadalmat nyújtottak be.

Szerződéses alapadatok

Pályázó neve: ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában – folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése

Szerződés száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00041

Támogatás összege: 862 833 948 Ft

Összköltség: 1 227 646 307 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 07. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 09. 28.

További információ kérhető

ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt Titkárság

titkarsag@thalesnano.com, +36 1 880 8500

ThalesNano Zrt. űrkutatási projektjének (2019-2.1.10-TéT-IL-2019-00002) sajtónyilvános bemutatása

A ThalesNano Zrt. 2019. decemberében az NKFI Alapból támogatást nyert projektjének (Moduláris áramlásos kémiai reaktor és miniatürizált autonóm laboratórium fejlesztése mikrogravitációs és űrkutatási alkalmazásokra) sajtónyilvános bemutatására a Gábor Dénes-Díjasok Klubja űrkutatási rendezvényének keretében került sor 2020. január 16-án, a MOM Kulturális Központban. A projektbemutatón közel 70 érdeklődő vett részt.

Az eseményt követően, a helyszínen került sor ThalesNano és nemzetközi projekt partnere, az izraeli SpacePharma R&D projektindító egyeztetésére is.

ThalesNano Zrt. űrkutatási projektjének (2019-2.1.10-TéT-IL-2019-00002) sajtónyilvános bemutatása

Az elmúlt évtizedben számtalan, az űrben végzett kutatás igazolta a mikrogravitációs környezet hatásait, a különböző molekulákban, kristályszerkezetekben és organizmusokban okozta változásokat. Ezzel párhuzamosan a kutatók felismerték, hogy az űrkutatáshoz kapcsolódó felfedezések és innovációk jelentős hányada mögött kémiakutató és/vagy vegyipari cégek és az általuk fejlesztett anyagok, ill. technológiák állnak.

Az áramlásos kémiai reaktorok mikrogravitációs környezetben való alkalmazása egy új, még fel nem tárt terület, ami részben az ezen reaktorokkal kapcsolatos tervezési, összeállítási és integrálási feladatok összetettségének köszönhető. A nemzetközi űripar gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben ismerte fel, hogy az áramlásos kémiai technológiák nagy szerepet fognak játszani a közelebbi és távolabbi jövő űriparában.

A nemzetközi projekt keretében egy mikrogravitációs környezetben is működtethető, több típusú kémiai reakció elvégzésére alkalmas áramlásos reaktorcsaládot kívánunk kifejleszteni. Az izraeli partnerünk ún. Modern Times Lab (MOTI) fejlesztése annak innovatív eszközeivel és az integrált kémiai reaktorral együtt egy ígéretes, a piacon teljesen egyedi megoldást (terméket és/vagy szolgáltatást) fog eredményezni mind űrkutatási célokra, mind olyan mikrogravitációs kísérletek elvégzésére, melyek bolygónkon a fenntartható fejlődést elősegítő technológiák létrehozását szolgálják.

A projekt célja, hogy számos kutatási területen új utakat nyissanak, melyek mind a Földön, mind az űrben hozzájárulnak a fenntartható (jó)léthez, s mely utak elvezetnek, ill. hozzájárulnak a jövő mikrogravitációs űrlaborjának létrejöttéhez. A fejlesztendő reaktor és mikrolaboratórium célpiacai és alkalmazási területei többek között a gyógyszeripar, biológia, szintetikus kémia, mikrofluidika, áramlásos kémiai reaktorok, ún. lab-on-a-chip piacok, miniatürizált mikroszkópia és analitika, és általánosságban az űrkutatás és anyagok űrben történő gyártásának elősegítése. A MOTI rendszert az innovatív áramlásos kémiai reaktorral a projektet követően, az Európai Űrügynökség Space Rider egységén tervezzük mikrogravitációs környezetben tesztelni.

Projekt alapadatok

Projekt címe: Moduláris áramlásos kémiai reaktor és miniatürizált autonóm laboratórium fejlesztése mikrogravitációs és űrkutatási alkalmazásokra

Projekt azonosítószáma: 2019-2.1.10-TéT-IL-2019-00002

Projekt összköltsége: 153 691 658 HUF

Támogatás mértéke: 62,3 %

Projekt megvalósításának kezdete: 2020. 01. 01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 12. 31.

Nemzetközi projekt partner: SpacePharma R&D

A Jövő Gyógyszerkémiai Laboratóriuma Platform Projekt: Gyógyszerkutatás egy összekapcsolt világban

A gyógyszerkémiai laboratóriumi gyakorlat elsődleges célja változatlan: gyógyszer felfedezés kutatás és kísérletezés útján. Noha a módszereket, illetve a tudósok munkájának és együttműködésének módját külső és belső tényezők is befolyásolják, ezek mind azt üzenik: meg kell változtatnunk, naprakésszé és hatékonyabbá kell tennünk a vegyészeti módszereket annak érdekében, hogy több gyógyszerjelöltet tudjunk felfedezni!

A farmakonok felfedezése és kifejlesztése során a következő – a folyamatot jelentősen lelassító – problémákba ütköznek a kémikusok:

  • Túl sok a félreértésre okot adó kapcsolódási pont a felfedezési, fejlesztési és folyamatmérnöki csoportok között a gyógyszerkémiai célok átadása és a méretnövelések közötti optimalizáció tekintetében.
  • A kémiai analitikai adatok feldolgozását és elemzését gyakran manuálisan végzik, ami azt eredményezi, hogy fontos eredmények észrevétlenek maradhatnak.
  • Vonatkozik ez a belső és külső eredményekre (pl. megbízott kutatócégen keresztül (CRO)) és arra is, ahogyan alkalmazzuk és feldolgozzuk ezeket az adatokat, hogy felismerjük a jövő kémiájához vagy a biológiai célokhoz kapcsolódó mintázatokat.
  • Az adatok vizualizációja és megjelenítése, valamint a labortechnológia irányítása nem fejlődött azzal megegyező irányban vagy olyan gyorsan, mint ahogy otthon használjuk vagy kezeljük a technológiát.
  • Nem minden kémiai folyamat elérhető egy laborban, ami azt jelenti, hogy a kémiai folyamatot más osztályra kell küldeni vagy kiszervezni, más folyamatok pedig nehezen méretváltoztathatóak. Ez néhány munkamenet elkerüléséhez vezethet, ami leszűkíti a célvegyületek számát.

A Jövő Gógyszerkémiai Laborja Platform ezen problémák megoldását célozza meg azáltal, hogy egy platformon belül, egy folyamattá kapcsolja össze az áramlásos kémiai szintézis, a kémiai analízis és a vegyülettisztítás szakágait.

A teljes folyamat automatizálva lesz, így a vegyészeknek csak az elkészítendő célmolekulát kell kiválasztani, és a Platform mesterséges intelligenciája (AI) átveszi az optimalizációt és a szintézist.

A platform várhatóan jelentősen fel fogja gyorsítani a potenciális gyógyszerjelöltek szintézisét és léptéknövelését.

Ez rövidebb időn belül megnövekedett számú jelöltet fog eredményezni, ami a gyógyszeripari cégek bevételét is növeli, illetve a nagyközönségnek is nagyobb választékot biztosít a gyógyszeres kezelések terén.

A megnövekedett kémiai tér, amit a platform nyújt, azt jelenti, hogy olyan új gyógyszerjelöltek lesznek elérhetőek ezzel a technológiával, amelyek a sztenderd, hagyományos technológiával nem.

Ez lehetőségeket nyit meg új terápiák, vagy akár új kémiai tudománykifejlesztésére.

Szerződéses alapadatok

Projekt címe: A jövő laboratóriuma

Szerződés száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00127

Támogatás összege: 245 516 128 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. 01. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 12. 31.

Nagy áteresztőképességű flexibilisen használható moduláris petrolkémiai kutató és fejlesztőberendezés (PHTS) megalkotása

A megújuló energiaipar folyamatos előtérbe kerülése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a fosszilis energiahordozók minél hatékonyabb kitermelése, illetve ezzel összefüggően azok környezetbarát feldolgozása.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2.1.1-15-2016-00062 pályázat finanszírozásával a ThalesNano Zrt. egy olyan moduláris tesztelő eszköz kifejlesztését kezdte meg, amely mind a kitermelés, mind a feldolgozás során a világ vezető kutatóintézeteinek segítségére lehet.

A ThalesNano Zrt. 2004-ben lépett az áramlásos kémiai berendezések piacára, a jelenleg is forgalmazott H-Cube® termékcsalád – számos hazai és nemzetközi díjban részesült – első tagjával. Az elmúlt több mint 10 esztendőben számos terméket bocsátott ki a vállalat, amelyek immár 42 országban kerültek be a mindennapi laboratóriumi praktikum tárházába.  A termékcsalád jellemzően a világ legjelentősebb gyógyszeripari, agrokémiai, illatszeripari és élelmiszeripari vállalatainak tevékenységét támogatja a korai kutatásban és az első méretnövelés fázisaiban.

Ezen háttérre támaszkodva a ThalesNano Zrt. saját tőkéből kezdte meg fejlesztéseit a kőolajipari kutatásokban élen járó amerikai Case Western Reserve University professzorával, Prof. Rigoberto Advincula-val szoros kooperációban. A közös munka eredményeképpen létrejött prototípus már sikeresen alkalmazásra került a világ egyik legnagyobb olajipari vállalatánál, megalapozva ezzel a pályázat keretében történő fejlesztés sikerességét.

A projekt során kiemelt szerepet kap a robotika alkalmazása, valamint az eredmények gyors kiértékelése után a kísérleti paraméterek optimálás célú módosítása. A magas fokú automatizálásnak köszönhetően a termék segíti a petrolkémia, vagy a paraméter térben hozzá közel elhelyezkedő más felhasználási területek (pirolízis, biomassza alkalmazások) kutatás-fejlesztési folyamatait.

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéshez a ThalesNano Zrt. 163 703 553 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyet önerejével kiegészítve, valamint kapcsolati tőkéjének kiaknázásával jelentősen hozzájárul az olajipari területen megvalósuló kutatások hatékonyságnöveléséhez.

Szerződéses alapadatok

Projekt címe: Nagy áteresztőképességű flexibilisen használható moduláris petrolkémiai kutató és fejlesztőberendezés (PHTS) megalkotás

Szerződés száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00062

Támogatás összege: 163 703 553 Ft

Összköltség: 299 541 112 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 10. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019. 09. 30.

Napjaink egyik legjelentősebb globális problémájára, a növekvő szén-dioxid kibocsátás káros hatásaira is megoldást kínál a ThalesNano Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem közös kutatás-fejlesztési projektje, melynek keretében a konzorcium hidrogént előállító és szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt Európai Uniós támogatással.

A kutatók a GINOP 2.2.1-15-2017-0041 pályázat finanszírozásával olyan reaktorokat fejlesztenek, amelyek alternatív energiaforrások igénybevételével képesek hidrogént előállítani vagy szén-dioxidot átalakítani a vegyipar számára hasznos anyagokká. Ezen technológiák hozzájárulhatnak az alternatív energiaforrások tárolásához és az egy fenntarthatóbb vegyipar felé való elmozduláshoz. Az Európai Uniós forrás 846,7 millió forinttal támogatja az összesen 1,226 milliárd forintos teljes költségvetésű, négyéves kutatás-fejlesztési programot. A projekt várható eredményeként olyan elektronizáló berendezések jönnek létre, amelyek megújuló energiaforrások felhasználásával képesek egyrészt átalakítani a szén-dioxidot, másrészt hidrogént előállítani.

Régi álmunk valósul meg ezzel a projekttel. Cégünk elkötelezett a globális társadalmi felelősségvállalás, valamint az új technológiák kifejlesztése mellett. Ezzel a kutatás-fejlesztési programmal mindkét alapvető célunk teljesül. A fejlesztések eredményeként nem csak a Földön, hanem a jövőben az űrben, például a Marson szintén alkalmazható reaktor jöhet létre – nyilatkozta Dr. Darvas Ferenc, a ThalesNano Zrt. elnöke. Hozzátette: a cég diszruptív innovációiról ismert, több hazai és nemzetközi innovációs díjat nyert társaság, amely több mint 75 országba exportálja saját fejlesztésű termékeit, amelyeket a világ legnagyobb gyógyszergyárai, agrokémiai és kozmetikai cégei alkalmaznak.

A 2017 júliusában indult projektben hidrogénfejlesztésre és a szén-dioxid átalakítására katalizátorokat és katalizátor előállítási módszereket fejlesztettek, és elkészítették azokat a laboratóriumi szintű cellákat, amelyek a későbbi méretnövelés alapját képezik – fogalmazott Dr. Janáky Csaba, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék munkatársa.

Hozzátette: a jövőben azt vizsgálják majd, hogy a kísérleti körülmények miként hatnak az elektrokémiai eszközök működésére. A közeljövő feladata a fokozatos méretnövelés, amely során egyre nagyobb kapacitású berendezések készülnek, majd 2021. június 30-ig megszületik a kész prototípus.

(forrás: https://u-szeged.hu/sztehirek/2018-november/szen-dioxid-reaktort)

Szerződéses alapadatok

Projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában – folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése

Szerződés száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00041

Támogatás összege: 862 833 948 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 07. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. 06. 30.

“Áramlásos üzemű laboratóriumi hidrogénező berendezés” c. PCT nemzeti fázisaira vonatkozó szabadalmi teljesítések költségeinek finanszírozása.

“Áramlásos üzemű laboratóriumi hidrogénező berendezés” c. PCT nemzeti fázisaira vonatkozó szabadalmi teljesítések költségeinek finanszírozása.

Igényelt támogatás: 7 országban már megadott szabadalom fenntartás támogatása + Európa bejelentés költségeinek finanszírozása: Szingapúr, Kína, Ausztrália, Oroszország, India, USA, Ukrajna, Európa (megadva: 2019. április).

Mind a 7 országban és Európában a mai napig fenntartottuk a szabadalmakat.

A 2017-es fenntartási időszak lezárulta óta új eredmény az európai megadás, ahol további 13 európai országban érvényesítettük a szabadalmat.

Szerződéses alapadatok

 

Projekt címe: „Áramlásos üzemű laboratóroiumi hidrogénezőberendezés” c. PCT nemzeti fázisaira vonatkozó szabadalmi teljesítések költségeinek finanszírozása

Szerződés száma: IPARJOG_12-1-2013-0149

Támogatás összege: 2 000 000 Ft

Összköltség: 2 000 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2013.11.05.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2014.12.31.