Szabályzatok (HU)

A külső felhasználók részére szolgáló felhasználási szabályzat

Általános irányelvek

A ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Thalesnano Zrt.) külső felhasználó számára a következő módon tud hozzáférést biztosítani: Bérbeadás formájában. Az alábbi pontok ehhez kapcsolódóan nyújtanak alapvető tájékoztatást.

Minden esetben a Thalesnano Zrt. által megállapított irányelvek, szabályzatok, valamint a hatályos jogszabályok rögzítik a felhasználás alapvető feltételeit (a továbbiakban: Szabályzatok). A Thalesnano Zrt. a külső felhasználóval minden esetben írásos megállapodást köt.

Bérbeadás

Ide értendő minden olyan eset, amikor a külső felhasználó (itt a továbbiakban: Bérlő) munkatársai vagy megbízottjai üzemeltetik vagy használják a pályázatban beszerzett eszközöket, vagy azok önállóan is működőképes részeit. Ez esetben a Bérlő teljes anyagi és büntetőjogi felelőséggel tartozik a bérelt infrastruktúra nem előírásszerű üzemeltetéséből eredő anyagi és személyi károkért, illetve az infrastruktúra jogsértő módon vagy céllal történő felhasználásáért.

A díjszabást a Szabályzatok alapján a cégvezető állapítja meg a pályázatban beszerzett eszközök érintett felelőseinek szakmai véleménye alapján. A díjszabás alapját az igénybevétel munkaóráinak száma és a bérelni kívánt infrastruktúra határozza meg. Az infrastruktúra bérleti díja nem tartalmazza az üzemeltetés folyamán felhasznált alapanyagokat és fogyóeszközöket, ezeket vagy a Bérlő biztosítja, vagy külön megállapodás keretében a bérbeadó állítja rendelkezésre.

A Bérlő kizárólag megfelelő szakismeretekkel rendelkező személyeket bízhat meg az infrastruktúra üzemeltetésével. A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az infrastruktúra szakszerű működtetésének biztosítása érdekében egyénileg állapítsa meg az üzemeltetéssel megbízott személyek megfelelő szakismeretét. Igény esetén a bérbeadó egyéni megállapodás keretében képzést, vagy betanítást biztosít. Az infrastruktúra egyes elemeinél a bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által végzett munka során felügyelő személyzettel ellenőriztesse a szakszerű üzemeltetést.

Az infrastruktúrabérlés keretében történő munkavégzés során minden munkát végző személy köteles elfogadni és betartani a vonatkozó szabályzatokban foglalt előírásokat, különös tekintettel a Thalesnano Zrt. által megállapított irányelvekre, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi szabályzatra, valamint a hatályos jogszabályokra. Az infrastruktúra bérelt elemeire vonatkozó felhasználási és kezelési szabályzat a bérleti szerződés mellékletét képezi. Az infrastruktúra kezelési előírásaitól kizárólag előzetes egyeztetés alapján, a cégvezető és a szakmai felelősök írásos engedélyével lehet eltérni. A Thalesnano Zrt.-ben alkalmazott általános érvényű szabályzatoktól (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat) eltérni tilos!

Minden munkavégzéssel megbízott személy köteles a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal eljárni. A bérelt infrastruktúra nem előírásszerű működése esetén az üzemeltető személy köteles azonnal értesíteni az infrastruktúra felelősét. Vészhelyzet esetén az üzemeltető személy köteles a munka-, illetve tűzvédelmi szabályzatban rögzített segélyhívónál bejelenteni a vészhelyzetet, majd ezt követően az infrastruktúra felelősét tájékoztatni.

Kapcsolatfelvétel

Központi cím:
ThalesNano Zrt.

1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park D épület
E-mail: info@thalesnano.com
Telefon: +36 1 8808 500

Kapcsolattartó:
Juhász Levente, e-mail: juhasz.levente@thalesnano.com